• ban1.png
  • ban2.png
  • ban3.png
  • ban4.png
  • ban5.png

                 วิสัยทัศน์

                เสริมสร้างความมั่นคง ตรงต่อเวลา และสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนด้วยแหล่ง
                ทองแดงที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน


 


ปัจจุบันบริษัทรับซื้อเศษโลหะทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน, เปิดรับงานประมูลเศษโลหะ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง และ ส่วนภูมิภาค, บริษัท ที ที แอนด์ ที จำกัด(มหาชน), บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รวมทั้งสนับสนุนงานบริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการทดลอง, วิจัย ที่ต้องใช้เศษโลหะในการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ การพัฒนาทางด้านความคิดและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต           Tel  : 02-5859960 , 02-9122490-1
         Fax : 02-9130676 , 02-9132353
         Mobile : (+66)081-8379539  | 099-0459955
         E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         http://www.lrcmetal.co.th

Copyrights 2015 @ www.lrcmetal.co.th | design by www.art-in-house.com