คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แอล.อาร์.ซี. ย่อมาจากอะไรครับ

ตอบ: แอล.อาร์.ซี. ย่อมาจาก ตัวอักษรภาษาอังกฤษ สามตัวแรก ของกลุ่มธุรกิจล้อเรืองชัย ( Lor Rueng Chai group) ครับ
ถาม: บริษัท แอล.อาร์.ซี. ไทยเมททอล ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
ตอบ: ซื้อขายเศษโลหะจำพวก non-ferrous ครับ  
ถาม: ปริมาณการส่งออกต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับ
ตอบ: 1000MT ครับ หรือ ประมาณ 50 ล้านบาท
ถาม: ส่งออกสินค้าประเภทไหนมากที่สุดครับ
ตอบ: ทองแดงผสม
ถาม: ส่งออกไปยังประเทศไหนบ้างครับ
ตอบ: เราส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียครับ เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เป็นต้น
ถาม: ขายในประเทศไทยด้วยไหมครับ
ตอบ: เราขายไหนประเทศประมาณ 40% และส่งออกประมาณ 60% ครับ

Copyrights 2015 @ www.lrcmetal.co.th | design by www.art-in-house.com