สำนักงานใหญ :   1532/3 แขวงวงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพฯ10800
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105538009610
ก่อตั้ง :   จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2538
บริษัทในเครือ :   บริษัท แอล.อาร์.ซี. ไทยเมททอล จำกัด
กิจกรรมการทำงาน :   ปัจจุบันบริษัทรับซื้อเศษโลหะทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน, เปิดรับงานประมูลเศษโลหะ อาทิเช่น การไฟฟ้านครหลวง และ
ส่วนภูมิภาค, บริษัท ที ที แอนด์ ที จำกัด(มหาชน),
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) รวมทั้งสนับสนุนงานบริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการทดลอง, วิจัย ที่ต้องใช้
เศษโลหะในการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่ การพัฒนาทางด้านความคิดและสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไปในอนาคต

Copyrights 2015 @ www.lrcmetal.co.th | design by www.art-in-house.com